qc1

Gia Tộc Kim Keo Kiệt

Amazing Sisters (2021)

Nội dung phim

Gia tộc giàu nhất đế kinh do năm tỷ muội Tiền gia quản lý, ngoại hiệu "Tiền thị ngũ mỹ". Đại tỷ Tiền Kim Kim nắm trong tay toàn cục, Nhị tỷ Tiền Ngân Ngân đảm trách nhan sắc, Tam tỷ Tiền Châu Châu đảm trách võ lực, Tứ muội Tiền Bảo bảo đảm trách may mắn, Ngũ muội Tiền Bối Bối làm trời làm đất.

Xem thêm