qc1

CÁI CHẾT ĐƯỢC BÁO TRƯỚC

Death Becomes Her (1992) (1992)

Nội dung phim

Vì giành giật một người con trai mà hai nữ giới đẹp phát hành thành quân thù của nhau. Họ tìm mọi cách để chiếm được trái tim anh chàng, kể cả uống thần dược để phát hành thành bất tử. Nhưng đến khi được "trường sinh bất lão" thì người con trai ấy lại sẵn sàng rời bỏ cả hai cô...

Xem thêm