qc1

ĐẠI CHIẾN SINH TỬ

dai chien sinh tư (2021)

Nội dung phim

Năm 1942, ba thợ săn trẻ tuổi là Chiến Lang, Trang Tử và Đông Nhi lên núi đi săn, chứng kiến trận chiến dữ dội giữa đội du kích và quân Nhật để giành giật vật liệu giúp sức bom khói độc, trong giờ khắc nguy khốn Chiến Lang vươn tay cứu giúp, cứu được thầy thuốc của đội du kích là Vương Ái, song song để Đông Nhi và Trang Tử cướp số vật liệu tạo bom kia đi. Quân Nhật đã giết mổ tinh khiết người trong

Xem thêm