qc1

TUỔI TRẺ NỔI LOẠN

Rebelde (2022) (2022)

Nội dung phim

Khi Trường Ưu tú bắt đầu vào học kỳ mới, một địch thủ không lạ lẫm – hội kín có tên The Lodge – đe dọa phá tan kỳ vọng âm nhạc của những học sinh năm nhất.

Xem thêm