qc1

Trương Chấn Kể Câu Chuyện Đêm Thứ 3

ZHANG ZHEN TELLS A STORY (2020)

Nội dung phim

Trương Trấn Kể Câu Chuyện  Đêm Thứ 3 ược dẫn theo IP của phimTrương Trấn Kể Câu Chuyện Đêm Thứ 3
Dựa trên chủ đề kinh dị, phim xây dựng tình tiết hồi hộp đáng tin cậy, sắp xếp mạch truyện hấp dẫn và diễn biến tình tiết vào thời điểm thích hợp nhất Thiết lập các cầu nối khủng bố tiên tiến, mới lạ và hợp lý để biến hiện tượng khủng bố thành hiện thực và có thật.
 Thông qua việc thể hiện tình phụ tử bền bỉ, sự ăn năn lỗi lầm, nỗi ám ảnh nội tâm và khám phá bản chất con người, kể những câu chuyện vô cùng ấm áp, cuối cùng nhận ra ý nghĩa của tác phẩm “thức tỉnh”.

Xem thêm
ZHANG ZHEN TELLS A STORY,Trương Chấn Kể Câu Chuyện Đêm Thứ 3