qc1

Trốn Thoát Và Âm Mưu

Escape And Evasion (2020)

Nội dung phim

Một người lính đơn độc trở về nhà để tìm kiếm sự an ủi sau khi những đồng đội của anh ta bị giết ở Miến Điện. Giấu đi một bí mật đen tối, anh buộc phải đối mặt với những bóng ma trong quá khứ của mình lần trước.

 
Xem thêm
Escape And Evasion ,Trốn Thoát Và Âm Mưu