qc1

Lớp Sinh Học Nâng Cao Phần 2

A.P. Bio (Season 2) (2020)

Nội dung phim

Lớp Sinh Học Nâng Cao (Phần 2) - A.P. Bio (Season 2), A.P. Bio (Season 2) 2019 Hoàn tất (13/13) Season 2

Một cựu giáo sư triết học, người nhận công việc giảng dạy môn sinh học AP, sử dụng học sinh của mình để nói lại những người trong cuộc đời mình, những người đã đối xử tệ với anh ta.

Xem thêm