qc1

TÂN CỔ MÁY THỜI GIAN

A Step Into The Past 2018 (2018)

Nội dung phim

Tân Cổ Máy Thời Gian | A Step Into The Past (2018) Thuyết Minh

Trong sự cố bất thường xảy ra trên phi thuyền Tinh Vân, phi hanhg gia Hạng Thiếu Long đã xuyên không hơn 2000 năm trở về thời chiến quốc của Trung Quốc. Tại đây anh đã tham gia vào nhiều sự kiện lịch sử quan trọng dẫn đến lần đấu thống nhất  Trung Hoa của nhà Tần

Xem thêm