qc1

The Take (Phần 1)

The Take (Season 1) (2009)

Nội dung phim

Dựa trên cuốn tiểu thuyết của Martina Cole, bộ phim truyền hình này chủ yếu là về Freddie Jackson, được miêu tả bởi Tom Hardy, người vừa mới ra tù. Anh ấy có các kết nối phù hợp và bây giờ anh ấy đã sẵn sàng để sử dụng chúng.

Xem thêm
The Take (Season 1)