qc1

VƯỢT NGỤC 1960

The Hole (le Trou) (1960) (1970)

Nội dung phim

Phim kinh điển nhất của Becker phải kể đến ''Le trou (1960)'' một mẫu mực về nghệ thuật vượt ngục...
 

Xem thêm