qc1

BIỆT ĐỘI CHUỘT CỐNG

Tunnel Rats (2008)

Nội dung phim

Nội dung: Trong cuộc chiến tranh Việt Nam [1959-1975], một đội quân đặc biệt đã được phái đến để tìm và diệt các chiến sĩ Việt Cộng trong những trận đánh giáp lá cà bên dưới những địa đạo dài vô tận. Biệt đội này kết cuộc một đi không trở lại.

Xem thêm