qc1

NHỮNG NGƯỜI VÔ DANH

Unknown (2006)

Nội dung phim

Trong một nhà kho bỏ hoang giữa sa mạc, xuất hiện 5 người đàn ông. Tất cả đều bất tỉnh. Sau khi tỉnh dậy, họ hoàn toàn không nhớ điều gì đã xảy ra và phát hiện ra rằng tất cả mọi lối thoát ra ngoài đều bị khoá chặt. Dần dần, ký ức trở về họ bắt đầu mường tượng lại những gì đã diễn ra với mình. Những nghi kỵ, tính toán dẫn đến những cuộc thủ tiêu nhau đẫm máu...

Xem thêm