BILLIE EILISH: THẾ GIỚI MƠ HỒ

Billie Eilish: The World's a Little Blurry (2021) (2021)

Nội dung phim

Một cái nhìn chân thật về hành trình của ca sĩ - nhạc sĩ, định hướng cuộc sống trên con đường trên sân khấu và ở nhà trong khi album đầu tay của cô ấy được tạo ra.

Xem thêm