qc1

Thiên Kê Chi Bạch Xà Truyền Thuyết

The Destiny of White Snake (2018) (2018)

Nội dung phim

Thiên Kê Chi Bạch Xà Truyền Thuyết, The Destiny of White Snake vào thời thượng cổ, Bạch Yêu Yêu (Tiểu Bạch) được Thanh đế tọa hạ chân nhân tu tiên Tử Tuyền cứu. Bạch Yêu Yêu tu hành hóa thành người, cùng với Tử Tuyền tâm đầu ý hợp, giúp chàng thành tiên nhưng lại phá vỡ phong ấn, thiên hạ gặp đại nạn. Tiểu Bạch lấy thân hiến tế, Tử Tuyền hồn phi phách tán. Ngàn năm qua đi, Bạch Yêu Yêu và Hứa Tuyên lại được trùng phùng. Những kí ức xưa trở lại, nhưng để được bên nhau, hai người lại phải làm trái luật trời. Đồng thời Pháp Hải do một số duyên phận vô tình thức tỉnh đế yêu đã ngủ ngàn năm, Pháp Hải và xà yêu tiểu Thanh trong lúc đối địch nảy sinh tình cảm, sau đó Pháp Hải quyết định tiếp nhận vị trí trụ trì Kim Sơn Tự, hai người hữu duyên vô phận. Chúc các bạn xem phim vui vẻ.

Xem thêm