qc1

Tòa Án Của Ma Nữ

Witch's Court (2017) (2017)

Nội dung phim

Tòa Án Của Ma Nữ - Witch's Court một công tố viên có kinh nghiệm 7 năm trong nghề, Ma Yi-Deum. Với những thủ đoạn khai man, tạo chứng cứ giả, và tất cả những gì cô ấy làm cũng chỉ để giành chiến thắng cho bản thân. Đôi khi cô ấy sử dụng phương pháp quyết liệt để giành chiến thắng trường hợp. Một ngày nọ, Ma Yi-Deum được chuyển sang một bộ phận đặc biệt chỉ giải quyết những vụ án khiêu dâm với tội phạm tình dục.

Xem thêm