CỤ BÀ TRÊN XE THÙNG

The Lady In The Van (2015)

Nội dung phim

Phim nói về một người con trai hình thành một mối kết liên bất thần với một người nữ giới thoáng qua trong xe của cô.
bác bỏ  

Xem thêm