Chúa Tể Muôn Thú

Beastmaster (1982) (1982)

Nội dung phim

Dar, một tuổi teen mạnh mẽ và cũng là người tồn tại chung cuộc của bộ lạc của mình trong các cuộc kẻ thống trị của bạo chúa. Anh ta xiêu bạt trên các vùng đất để tìm lại người yêu Kira của mình. Để thực hành điều đó anh phải chống lại các phù thủy và các bạo chúa, cùng với anh là những con thú vòng quanh đó anh.

Xem thêm