ĐỘI CỨU HỘ CỦA CHIP VÀ DALE

Chip 'n' Dale Rescue Rangers (1995)

Nội dung phim

Đội Cứu Hộ Của Chip Và Dale - Chip 'n' Dale Rescue Rangers (1990)

hiền thê áo quan hiền thê

Đôi Cứu Hộ Của Chip và Dale bộ phim là những cuộc xiêu dạt của hai chú sóc Chip và Dale mở một văn phòng thám tử cùng với những người bạn của mình là Gadget, Monterey Jack, Zipper. Với hàng nghìn vụ án bí ẩn của những tên trộm xấu xa được đội cứu hộ pá giải.

Xem thêm