qc1

Hôn Lễ Của Chàng Học Giả

Nobleman Ryu's Wedding (2021)

Nội dung phim

Choi Hwa Jin không muốn phải chịu đựng một cuộc hôn nhân không có tình yêu, nên đã trốn đi trước khi hôn lễ bắt đầu. Trước tình cảnh này, chàng Choi Ki Wan đành phải ngậm ngùi cải trang thành cô dâu để lên kiệu hoa…

Xem thêm