qc1

LỚP HỌC ẤY

The Day I Skipped School For You (2018) (2018)

Nội dung phim

kể về cuộc sống trung học của nhóm học sinh Trần Mạt, Triệu Tiểu Vũ, Tô Châu, Diêu Tùng Lương, cuộc sống ấy có tình yêu mơ hồ, có tình bạn kiên định và có cả ước mơ chớm nở.

Xem thêm