SỰ HY SINH THẦM LẶNG

Sarileru Neekevvaru (2020)

Nội dung phim

Một thiếu tá quân đội gặp khó khăn khi giữa nhiệm vụ đảm bảo sự bình yên của đất nước khi có rất nhiều thế lực thù địch bên ngoài...

Xem thêm