NỤ HÔN CỦA YÊU QUÁI

Kiss Goblin (2020)

Nội dung phim

Bo Sook, một con ma, anh cần hôn 10 lần để trở nên người. Một con ma muốn trở nên một nhân loại và một nhân loại ghét những nhân loại khác, sống cùng nhau?

Xem thêm